Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3562. Splošni akt o razčlenjenem računu, stran 10835.

Na podlagi tretjega odstavka 121. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o razčlenjenem računu
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt določa vsebino osnovne stopnje razčlenitve računa in pogoje za njeno izdajo.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. Osnovna stopnja razčlenitve računa je specifikacija računa, ki je dovolj podrobna, da omogoča naročniku preverjanje zaračunanega zneska in vsebuje najmanj elemente iz tega splošnega akta.
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(posredovanje osnovne stopnje razčlenitve računa)
(1) Zavezanec za izdajo osnovne stopnje razčlenitve računa je operater izvajalec univerzalne storitve (v nadaljnjem besedilu: operater) za storitve iz nabora univerzalne storitve.
(2) Osnovna stopnja razčlenitve računa se naročnikom pošlje brezplačno in ob izstavitvi vsakega računa, razen če naročnik obvesti operaterja, da osnovne stopnje razčlenitve računa ne želi prejemati.
4. člen
(vsebina osnovne stopnje razčlenitve računa)
(1) V osnovni stopnji razčlenitve računa za javne komunikacijske storitve morajo biti ločeno navedeni, smiselno glede na storitve, ki jih operater zagotavlja naročniku, najmanj naslednji elementi:
1. obračunsko obdobje;
2. priključnina;
3. naročnina;
4. vrsta in znesek vseh morebitnih drugih mesečnih plačil;
5. število klicev, trajanje teh klicev, število obračunskih enot, ceno obračunskih enot (z izjemo klicev v mednarodnem gostovanju) in znesek, ločeno za:
– klice v lastnem omrežju,
– klice v mobilna omrežja za vsako omrežje posebej, če se cene klicev razlikujejo,
– klice v druga fiksna omrežja za vsako omrežje posebej, če se cene klicev razlikujejo,
– mednarodne klice za vsako ceno oziroma tarifno območje posebej,
– klice na številke premijskih storitev,
– klice na številke skrajšanega izbiranja,
– prenos podatkov;
7. vrsta in znesek za druge opravljene storitve ter vsa druga plačila v obračunskem obdobju, za katerega se izdaja račun;
8. skupni znesek računa.
(2) Osnovna stopnja razčlenitve računa ne sme obsegati klicev na brezplačne telefonske številke, vključno s številkami za klice v sili.
5. člen
(varovanje zasebnosti)
(1) Če operater naročniku zagotavlja osnovno stopnjo razčlenitve računa na način, da so v njej navedene tudi posamezne telefonske številke, mora za to pridobiti njegovo predhodno privolitev, v primeru iz tretje alineje četrtega odstavka 139. člena zakona pa tudi privolitev uporabnika.
(2) V primeru zagotavljanja osnovne stopnje razčlenitve računa na način iz prejšnjega odstavka mora operater zagotoviti varovanje zasebnosti uporabnikov s prekritjem ali izpustitvijo zadnjih treh mest telefonske številke.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik oziroma uporabnik ob podaji privolitve iz prvega odstavka tega člena ali kadarkoli kasneje od operaterja zahteva, da mu v primerih iz četrtega odstavka 139. člena zakona ter ob smiselni uporabi tam določenih pogojev, telefonske številke posreduje brez zakritih ali izpuščenih zadnjih treh številk.
(4) Če operater nudi možnost prikaza identitete kličočega in je pri posameznem dohodnem klicu kličoči izključil prikaz številke (CLIR), mora biti pri takem dohodnem klicu številka kličočega zakrita v celoti.
6. člen
(končna določba)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-28/2013/40
Ljubljana, dne 26. novembra 2013
EVA 2013-3330-0138
po sklepu št. 1002-1/2012/1 z dne 9. 1. 2012
Mark Pohar l.r.
namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti