Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3444. Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, stran 10356.

Na podlagi 27. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
1. člen
V Uredbi o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03 in 81/09) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Če proračunska sredstva v proračunu Republike Slovenije ne zadoščajo za financiranje obsega izvajanja javne službe skladno s to uredbo, obseg sredstev za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe predstavljajo razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije, ki so po ekonomskih namenih določena v skladu z izhodišči Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov proračunov. Znižanje obsega sredstev za financiranje posamezne osnove iz 3. člena te uredbe se lahko določi za vsako osnovo posebej. Konkretna izhodišča za določitev obsega sredstev izvajalcem javne službe se določijo z navodili ob vsakokratnem pozivu za pripravo predlogov finančnih načrtov in programov dela.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-11/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-3340-0020
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina