Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

778. Uredba o spremembi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, stran 2757.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena in v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
1. člen
V Uredbi o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99, 113/07 in 13/11) se v tretjem stavku prvega odstavka 12. člena število »30« nadomesti s številom »60«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-1911-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik