Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

732. Navodilo o spremembi Navodila o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, stran 2626.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 15. člena Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10 in 20/13) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
1.
Prva alineja 7. točke Navodila o izvajanju Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10) se spremeni tako, da se glasi:
»– podatki o napravah, ki jih upravljajo stranke (priloga 1, obrazec A1, tabela 1):
poročilo vsebuje podatke o napravah, kjer se izvaja preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok in sicer:
informacijo o začetku (Z) oziroma zaključku (K) obratovanja z datumom veljavnosti; vrsto naprave (CIM – vplačilni avtomati, CRM – vplačilno-izplačilni avtomati, CCM – kombinirani vplačilni avtomati, COM – izplačilni avtomati); identifikacijska številka; proizvajalec in tip naprave; opis uporabljene naprave (sistem odkrivanja/verzija programske opreme); naslov, kjer je naprava locirana; obratovalni čas in skupno število naprav v obratovanju,«.
Druga alineja 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– podatki o napravah, ki jih upravljajo zaposleni (priloga 1, obrazec A1, tabela 2):
poročilo vsebuje podatke o napravah, kjer se izvaja preverjanje pristnosti eurobankovcev ali preverjanje pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok in sicer:
informacijo o začetku (Z) oziroma zaključku (K) obratovanja z datumom veljavnosti; vrsto naprave (BPM – naprave za sortiranje bankovcev, BAM – naprave za preverjanje pristnosti bankovcev, TARM – blagajniške plačilno-izplačilne naprave, TAM – blagajniške naprave); identifikacijska številka; proizvajalec in tip naprave; opis uporabljene naprave (sistem odkrivanja/verzija programske opreme); naslov, kjer je naprava locirana; obratovalni čas in skupno število naprav v obratovanju,«.
Tretja alineja 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– podatki o številu avtomatov za dvig gotovine (priloga 1, obrazec A1, tabela 3):
poročilo vsebuje podatke o skupnem številu samopostrežnih blagajn (SCoT) in ostalih naprav«.
Peta alineja 7. točke se spremeni tako, da glasi:
»– število in naslovi avtomatov za dvig gotovine ter naprav, ki jih upravljajo stranke v oddaljenih poslovalnicah kreditnih institucij, kjer se primernost eurobankovcev preverja ročno (priloga 1, obrazec A1, tabela 6):
poročilo vsebuje naslednje podatke: število avtomatov za dvig gotovine ali naprav, ki jih upravljajo stranke ter ime in naslov oddaljene poslovalnice kreditnih institucij.«.
2.
Prva alineja 8. točke se črta.
3.
Prilogi 1 in 2 se spremenita tako, kot je določeno v prilogah 1 in 2 tega navodila.
4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. marca 2013
Marko Kranjec l.r.
Guverner
Banke Slovenije