Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3522. Pravilnik o seznamu prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ter drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, stran 10787.

Na podlagi druge alinee tretjega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o seznamu prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ter drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov
1. člen
Ta pravilnik določa prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ter druge psihoaktivne snovi in njihove presnovke (v nadaljnjem besedilu: psihoaktivne snovi), pod vplivom katerih voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu ter pogoje, pod katerimi voznik, ki v procesu zdravljenja uporablja psihoaktivne snovi, lahko vozi vozilo.
2. člen
Psihoaktivne snovi so:
– zdravila, ki so v skladu s predpisi o označevanju zdravil označena s polnim trikotnikom v rdeči barvi (trigonik – absolutna prepoved upravljanja vozil),
– zdravila, ki so v skladu s predpisi o označevanju zdravil označena s praznim trikotnikom v barvi teksta (trigonik – relativna prepoved upravljanja vozil),
– prepovedane droge iz I., II. in III. skupine prepovedanih drog, ki jih določa predpis, ki ureja razvrstitev prepovedanih drog.
3. člen
Voznik, ki se zdravi od prepovedanih drog v programu zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog s substitucijsko terapijo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, z zdravili iz prve ali druge alinee prejšnjega člena, ki vsebujejo prepovedane droge iz tretje alinee prejšnjega člena, ki so v skladu s predpisi o zdravilih na trgu v Republiki Sloveniji, lahko vozi vozilo, če je njegova sposobnost za vožnjo ugotovljena na kontrolnem zdravstvenem pregledu v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje zdravstvene zmožnosti voznikov.
4. člen
Voznik, ki se zdravi z zdravili iz druge alinee 2. člena tega pravilnika ali prepovedanimi drogami iz tretje alinee 2. člena tega pravilnika, če so sestavina zdravil, ki so v skladu s predpisi o zdravilih na trgu v Republiki Sloveniji, lahko vozi vozilo pod naslednjimi pogoji:
– če mu zdravnik, ki mu je zdravilo predpisal, vožnjo dovoli, kar se posebej navede v njegovi zdravstveni dokumentaciji,
– če zdravilo uporablja v skladu z navodilom za uporabo zdravila in pisnimi navodili zdravnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-75/2011
Ljubljana, dne 30. septembra 2011
EVA 2011-2711-0029
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost