Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

314. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, stran 812.

Na podlagi 2. člena in prvega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06 in 50/10) je Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09).
2. člen
2. člen pravilnika se dopolni, tako da se pred zadnjo, sedmo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– da so prijavljeni programi nepridobitnega značaja,« sedma alineja pa tako postane deveta alineja.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0002/2011
Rogatec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.