Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

291. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje, stran 792.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 26. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je župan Občine Dobrepolje dne 27. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje
1. člen
V sklepu o imenovanju podžupana Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 106/10), se v prvem stavku 4. člena črta besedna zveza: »uporablja pa se od 2. 11. 2010«.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2010-2
Videm, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.