Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2011 z dne 28. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2011 z dne 28. 4. 2011

Kazalo

1490. Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije, stran 4125.

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije
1. člen
(1) S to odredbo se zaradi preprečitve nevarnosti za okolje na ozemlju Republike Slovenije prepove promet in uporaba naslednjih fitofarmacevstkih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS):
– PONCHO FS 600 RDEČ (klotianidin 60%), proizvajalca Bayer CropScience AG, Monheim, Nemčija, ki ga zastopa Bayer d.o.o., Ljubljana in je registrirano z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, št. 327-02-378/2004/19 z dne, 22. 12. 2009, za tretiranje semena koruze in sladkorne pese;
– CRUISER 350 FS (tiametoksam 35%), proizvajalca Syngenta Crop Protection AG, Švica, ki ga zastopa Syngenta Agro d.o.o, Ljubljana in je registrirano z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, št. 327-02-249/2004/22 z dne, 22. 12. 2009, za tretiranje semena koruze;
– CRUISER 70 WS (tiametoksam 70%), proizvajalca Syngenta Crop Protection AG, Švica, ki ga zastopa Syngenta Agro d.o.o, Ljubljana in je registrirano z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, št. 327-02-249/2004/13 z dne, 18. 3. 2010, za tretiranje semena sladkorne pese;
(2) S to odredbo se prepove uporaba FFS Biscaya proizvajalca Bayer CropScience AG, Monheim, Nemčija, ki ga zastopa Bayer d.o.o., Ljubljana in je registrirano z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Fitosanitarne uprave Republike Slovenije, št. 3433-511/2009/4 z dne, 14. 12. 2009, v oljni ogrščici v času cvetenja.
(3) S to odredbo se prepove tudi promet in uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi klotiniadin, imidakloprid in tiametoksam na semenu koruze in oljne ogrščice.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3433-590/2011
Ljubljana, dne 28. aprila 2011
EVA 2011-2311-0090
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano