Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

94. Pravilnik o spremembah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, stran 326.

Na podlagi petega odstavka 33.a člena, prvega odstavka 101.d člena in tretjega odstavka 104. člena v zvezi s prvim odstavkom 104.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
1. člen
V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06 in 38/10) se v Prilogi 2 v poglavju XII. pri posegu v naravo »Redčenje ali odstranjevanje obrežne vegetacije« v polju »Opombe« številka »0« nadomesti z besedilom »Razen varstveno sanacijskih sečenj«.
2. člen
V poglavju XIV. priloge 2 se pri posegu v naravo »Krčenje ali odstranjevanje grmovja, mejic, posameznih dreves ali manjših skupin dreves« v polju »Opombe« številka »0« nadomesti z besedilom »Razen varstveno-sanacijskih sečenj«.
3. člen
Poglavje XV. priloge 2 se nadomesti z novim poglavjem XV. priloge 2, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Postopki, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06 in 38/10) in se do uveljavitve tega pravilnika še niso končali, se končajo po dosedanjih predpisih.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-22/2006
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EVA 2010-2511-0127
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost