Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2010 z dne 27. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2010 z dne 27. 10. 2010

Kazalo

4518. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria, stran 12694.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje 36. člena in 112. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 76/10) je Državni zbor na seji dne 20. oktobra 2010 sprejel
S K L E P
o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij z namenom vplivati na rezultat volitev v Državni zbor leta 2008, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače in tuje javnosti ter domačih in tujih preiskovalnih organov na osnovi delnih ali za politične potrebe prirejenih, pa tudi nekaterih skrivanih podatkov, česar posledica je podaljševanje in oteževanje kriminalistične preiskave v primeru Patria oziroma njeno usmerjanje proti nevpletenim političnim tekmecem, zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za namen zavajanja domače javnosti in prikrivanja konflikta interesov tujim preiskovalcem in zaradi suma zlorabe uradnega položaja nosilcev javnih funkcij za odpravo državnozborske komisije za izvajanje parlamentarnega nadzora nad Komisijo za preprečevanje korupcije z namenom prikrivanja vloge nekaterih članov in predsednika Komisije za preprečevanje korupcije v aferi Patria
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 6 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina ZARES-nova politika 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
+-------------------+--------------------+
|za člane:     |za namestnike    |
|          |članov:       |
+-------------------+--------------------+
|Dušan KUMER,    |Melita ŽUPEVC,   |
|PS SD       |PS SD        |
+-------------------+--------------------+
|Zvonko ČERNAČ,   |Robert HROVAT,   |
|PS SDS       |PS SDS       |
+-------------------+--------------------+
|Tadej SLAPNIK,   |Cvetka ZALOKAR   |
|PS ZARES      |ORAŽEM, PS ZARES  |
+-------------------+--------------------+
|Anton URH,     |Matjaž ZANOŠKAR,  |
|PS DeSUS      |PS DeSUS      |
+-------------------+--------------------+
|Zmago JELINČIČ   |Miran GYÖREK,    |
|PLEMENITI, PS SNS |PS SNS       |
+-------------------+--------------------+
|Anton ANDERLIČ,  |Ljubo GERMIČ,    |
|PS PK LDS     |PS PK LDS      |
+-------------------+--------------------+
izmed članov se imenujeta:
za predsednika:
Zvonko ČERNAČ, PS SDS
za podpredsednika:
Dušan KUMER, PS SD.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/10-81/14
Ljubljana, dne 20. oktobra 2010
EPA 1306-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost