Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2946. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji, stran 7976.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB in 45/08) in Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 - popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 28. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji v sestavi:
predsednica - Rosana Lemut Strle, Gubčeva ulica 12, 1270 Litija,
namestnik predsednice - Peter Kozlevčar, Maistrova ulica 2, 1270 Litija,
član - Frančišek Marjan Vidic, Tomazinova ulica 15, 1275 Šmartno pri Litiji,
namestnik člana - Franc Mahkovic, stanujoč Zavrstnik 48, 1275 Šmartno pri Litiji,
članica - Alja Peterlin, stanujoča Cerovica 27, 1275 Šmartno pri Litiji,
namestnik članice - Martin Fele, Valvazorjeva ulica 43, 1275 Šmartno pri Litiji,
članica - Romana Doles Čož, stanujoča Velika Štanga 11, 1275 Šmartno pri Litiji,
namestnica članice - Nada Pintar, Selšek 8, 1275 Šmartno pri Litiji.
2. člen
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju.
3. člen
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-003/2010
Šmartno pri Litiji, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.