Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2926. Odlok o delni ukinitvi dela Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, stran 7957.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - uradno prečiščeno besedilo) in 5. točke 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 21. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o delni ukinitvi dela Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 47/94)
1. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 47/94), ki ga je izdelal Razvojni zavod Domžale, Ljubljanska 76, pod št. 56/94 v februarju 1994, preneha veljati v delu, kjer je bilo za sanacijo objektov že pridobljeno predpisano pravnomočno gradbeno dovoljenje in sanacija izvedena v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem ter v delu poseg pod zaporedno številko 30, investitor Rotovnik Danica, Božo, Gradišče 3c, št. prijave 35101-69/93, parcelna št. 843/3, k.o. Gradišče, vrsta posega - prizidek.
2. člen
Za nadaljnje urejanje tega območja se kot izvedbeni prostorski akt uporabljata Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 1/95) in Odlok o spremembi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 23/06). V preostalem delu ostaja Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora še vedno v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/1994
Slovenj Gradec, dne 9. junija 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.