Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2924. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7956.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popravek, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - Odl. US, 126/07, 57/09 - Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 2298/1, pot v izmeri 308 m2, pripisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 1078, k.o. Vrh.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 2298/1 odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1078, k.o. Vrh, in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0070/2009
Sevnica, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.