Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7949.

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 22. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1118/4 in 1118/3 ob vpisani v vl. št. 1885 v katastrski občini 992 Polzela.
II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz točke I. preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
III.
Občina Polzela nepremičnine s parc. št. 1118/4 - dvorišče 82 m2 in parc. št. 1118/3 - dvorišče 23 m2, obe vpisani v vl. št. 1885, v katastrski občini 992 Polzela, proda oziroma menja za nepremičnine s parc. št. 939/4 - njiva površine 17 m2, 939/5 - njiva površine 91 m2, 942/16 - dvorišče 14 m2, vse v k.o. Polzela.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-15
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.