Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela, stran 7947.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 36/085, 58/09, 64/09, 65/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 22. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela (Uradni list RS, št. 39/00, 20/07) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev (trije predstavniki matične šole Polzela, en predstavnik POŠ Andraž, en predstavnik vrtca Polzela),
- trije predstavnikov staršev (dva predstavnika staršev šole, en predstavnik staršev vrtca).«
2. člen
Sestava sveta zavoda se uskladi skladno z določbami 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) (Uradni list RS, št. 58/09).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-10
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.