Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2877. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje – naselje, stran 7910.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 popr., 126/07, 108/09) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 35. redni seji dne 9. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje - naselje
1.
Zemljišču parc. št. 2019/4 travnik v izmeri 11 m2, pripisanem pri vl. št. 773 k.o. Grosuplje - naselje, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
2.
Zemljišče parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje - naselje tako prenehata biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-155/06
Grosuplje, dne 9. junija 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.