Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd, stran 7907.

Na podlagi prvega odstavka 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09 in 14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19), petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 33. seji dne 23. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 84/06) se spremeni 5. člen, ki se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dravograd se določi 8 volilnih enot, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trg 4. julija, območje naselja Dravska ulica, območje naselja Prežihova ulica, območje naselja Koroška cesta, območje naselja Viška cesta, območje naselja Ribiška pot ter Mariborska cesta, hišna številka 2 in 4.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Mariborska cesta, razen hišne številke 2 in 4, območje naselja Sv. Boštjan in območje naselja Sv. Duh, hišna številka 12A-12F in od 16 do 35.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Robindvor.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Meža, območje naselja Otiški Vrh od hišne številke 6-12, 18-20E, 31, 132, 134, 134A, 147, 147A, 147B, 147C in območje naselja Bukovje.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Pod gradom in območje naselja Goriški Vrh - hišne številke 21, 45-47A, 50-52, 57-61, 63-66.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja Vič in območje naselja Goriški Vrh od hišne številke 22-26, 31-32B, 34-44, 53-56A, 62, 62A.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja Ojstrica, območje naselja Goriški Vrh - hišna številka 1-20, 27A, 28, 30, 33, 33A, 58, območje naselja Sveti Duh od hišne številke 1 do 15A, območje naselja Velka od hišne številke 1-8, območje naselja Kozji Vrh nad Dravogradom od hišne številke 1 do 13.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
8. volilna enota obsega območje naselja Vrata, območje naselja Kozji Vrh nad Dravogradom od hišne številke 15 do 33, območje naselja Velka od hišne številke 11 do 20.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.«
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Libeliče se določi 5 volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Libeliče od hišne številke 1 do 41 in 44 ter del Libeliške gore hišne številke 4, 6, 38, 38A in 45-47.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Gorče od hišne številke 5 do 18 in od hišne številke 21 do hišne številke 30.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Gorče od hišne številke 1 do 4B in od hišne številke 19 do 20F in naselje Tribej od hišne številke 7 do hišne številke 17 ter del naselja Libeliška gora hišne številke 5, 5A, 7, 8, 9, 18, 18A in 48.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Libeliška gora s hišnimi številkami 13, 13A, od hišne številke 19 do 37 in od hišne številke 39 do 44 in 49-63.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Črneška gora od hišne številke 12 do 21 in del naselja Libeliška gora s hišnimi številkami od 1 do 3, od 10 do 12, 14 in 16.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.«
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentjanž pri Dravogradu se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Otiški Vrh od hišne številke 1-5, 13-17, 21-30, 32-118A, 128-131, 133, 135-136, 138-139A, 141-146A, 148-149, 150-151B, 153-170, 172-174, 176-177.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Šentjanž pri Dravogradu.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Bukovska vas.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Selovec.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.«
4. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trbonje se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trbonje in območje zaselka za Dravo - Sv. Danijel, hišna številka 1, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 85-87, 91, 91A, 101.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Sv. Danijel, hišne številke 2-8A, 14-25C, 26-29A, 33, 33A, 37, 41-52 oziroma zaselek Apaški Vrh.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje zaselka Krištonov vrh - naselje Sv. Danijel od hišne številke 78 do 82.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. volilna enota obsega območje zaselka Trbonjski jarek, naselje Sv. Danijel od hišne številke 30 do hišne številke 32, od 34 do 36A, hišna številka od 38 do 40, od hišne številke 53 do 77A, 84 ter od 88 do 100.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/0006/2010
Dravograd, dne 23. junija 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.