Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2864. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«, stran 7890.

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05, ZU-UPB1, 91/05, v nadaljevanju ZU-UPB1), 39.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05; ZDU-1-UPB4) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 48/09; ZDU-1E), na podlagi vloge notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, z dne 8. 6. 2010, v zadevi izdaje soglasja k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« izdaja naslednjo
O D L O Č B O
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja soglasje k spremembi namena ustanove ter drugih sprememb Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«. Predlog sprememb je podan v obliki notarskega zapisa št. SV 488/10 z dne 8. 6. 2010.
Stroški postopka z izdajo te odločbe niso nastali.
Št. 0141-36/2009/6
Ljubljana, dne 15. junija 2010
EVA 2010-3211-0044
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo