Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Kazalo

183. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Nad postajo«, stran 510.

Na podlagi 60. v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je župan Občine Mirna Peč dne 13. 1. 2010 sprejel
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Nad postajo«
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Nad postajo«, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 68/07-OPPN v januarju 2010.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v času od 3. februarja do 8. marca 2010 v prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč. Ogled prostorskega akta je v tem času možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 16.30 ter petkih od 7.30 do 12.30.
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta, in sicer v četrtek, 11. februarja 2010, ob 17.00 uri, v Kulturnem domu Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (1. nadstropje).
4. člen
Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju iz 1. člena tega sklepa vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Mirna Peč (www.mirnapec.si).
Št. 3505-02/2007-56
Mirna Peč, dne 13. januarja 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.