Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

981. Pravilnik o določitvi meril za določitev višine nagrade in za povračilo dejanskih stroškov za delo zastopnika pacientovih pravic, stran 3078.

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena in šestega odstavka 89. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o določitvi meril za določitev višine nagrade in za povračilo dejanskih stroškov za delo zastopnika pacientovih pravic
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev višine mesečne nagrade (v nadaljnjem besedilu: nagrada) za delo zastopnika pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) in dejanskih stroškov, do povračila katerih je upravičen pri svojem delu.
2. člen
(1) Nagrada pripada zastopniku za opravljeno delo, ki ga opravi:
– v okviru uradnih ur, ki jih opravi v prostorih, kjer deluje;
– izven uradnih ur, ki jih opravi v prostorih, kjer deluje oziroma na terenu (pri izvajalcih zdravstvenih storitev, Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic itd.).
(2) Zastopnik določi skupno število uradnih ur tedensko glede na potrebe prebivalcev in po predhodni odobritvi ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vendar ne manj kot 12 ur.
3. člen
(1) Višina nagrade se določi glede na število opravljenih ur, določenih v prvem odstavku prejšnjega člena.
(2) Nagrada za vsako opravljeno uro je urna postavka, izračunana iz osnovne plače, določene za 40. plačni razred v skladu s predpisi, ki urejajo plače v javnem sektorju, ob upoštevanju mesečne povprečne 174 urne delovne obveznosti za opravljeno delo.
4. člen
(1) Zastopnik je upravičen do povračil neto zneskov naslednjih dejanskih stroškov:
– prevoznih stroškov na delo in z dela in
– prevoznih stroškov za opravljanje dela na terenu.
(2) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zastopnikov ureja Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06 in 16/07; v nadaljnjem besedilu: uredba). Zastopnik, ki uveljavlja pravico do povračila stroškov prevoza, mora izpolniti Izjavo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza na delo, ki je priloga uredbe.
(3) Prevozne stroške za opravljanje dela zastopnikov na terenu, se obračuna v skladu z 11. členom Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09).
5. člen
Zastopnik mora vsak mesec najpozneje do 5. v mesecu za pretekli koledarski mesec predložiti ministrstvu mesečno evidenco, ki vsebuje podatke, določene v prvem odstavku 80. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08), skupaj z zahtevkom za izplačilo nagrade in za povračilo dejanskih stroškov na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika, ter izpolnjeno Izjavo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza na delo iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi meril za določitev višine nagrade za delo zastopnika pacientovih pravic (Uradni list RS, št. 77/08).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2009
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2008-2711-0162
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti