Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3021. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest, stran 9513.

Na podlagi 11. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za pravosodje izdaja
O D R E D B O
o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
1. člen
V odredbi o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in 8/07) se v 2. členu število "116" nadomesti s številom "125".
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Notarska mesta so razporejena tako, da je na vsakem območju okrajnega sodišča po Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) eno notarsko mesto, razen:
1. na območju Okrajnega sodišča v Ljubljani, kjer je dvaindvajset notarskih mest;
2. na območju Okrajnega sodišča v Mariboru, kjer je trinajst notarskih mest;
3. na območju Okrajnega sodišča v Kranju, kjer je šest notarskih mest;
4. na območju Okrajnega sodišča v Celju, kjer je pet notarskih mest;
5. na območju Okrajnih sodišč v Domžalah, Kopru, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Velenju, kjer so štiri notarska mesta;
6. na območju Okrajnih sodišč v Kamniku, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Piranu, Radovljici in Trbovljah, kjer so tri notarska mesta;
7. na območju Okrajnih sodišč v Črnomlju, Grosupljem, na Jesenicah, v Kočevju, Litiji, Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Šmarju pri Jelšah, Vrhniki in Žalcu, kjer sta dve notarski mesti."
3. člen
V razporedu notarskih mest v Republiki Sloveniji, ki je sestavni del odredbe in je objavljen skupaj z njo, se:
– pri območju Okrajnega sodišča v Domžalah število "3" nadomesti s številom "4",
– pri območju Okrajnega sodišča v Kamniku število "2" nadomesti s številom "3",
– pri območju Okrajnega sodišča v Kopru število "3" nadomesti s številom "4",
– pri območju Okrajnega sodišča v Kranju število "5" nadomesti s številom "6",
– pri območju Okrajnega sodišča v Ljubljani število "20" nadomesti s številom "22",
– pri območju Okrajnega sodišča v Piranu število "2" nadomesti s številom "3" in za eno mesto določi sedež v Piranu,
– pri območju Okrajnega sodišča v Radovljici število "2" nadomesti s številom "3",
– pri območju Okrajnega sodišča v Velenju število "3" nadomesti s številom "4".
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 704-16/2008
Ljubljana, dne 8. maja 2008
EVA 2008-2011-0045
dr. Lovro Šturm I.r.
Minister
za pravosodje