Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

3017. Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, stran 9495.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
S to uredbo se uvrščajo delovna mesta v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih iz plačne skupine podskupine I1 v plačne razrede.
V skladu s četrtim odstavkom 13. člena ZSPJS se tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju lahko uporabljajo delovna mesta ter njihove uvrstitve iz te uredbe.
II. UVRSTITEV DELOVNIH MEST V JAVNIH AGENCIJAH, JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH V PLAČNE RAZREDE
2. člen
(določitev osnovne plače javnih uslužbencev)
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma ki ga je pridobil z napredovanjem.
3. člen
(plačni razred delovnega mesta)
Plačni razred delovnega mesta, določen v tej uredbi, je enak plačnemu razredu delovnega mesta brez napredovanja.
4. člen
(določitev plačnih razredov plačne podskupine I1)
Delovna mesta plačne podskupine I1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
|Zap.| Šifra | DELOVNO   | TR |Šifra|NAZIV |Plačni |Plačni |
| št.|  DM  |  MESTO    |   | N |   |razred |razred |
|  |    |        |   |   |   | brez |z napr.|
|  |    |        |   |   |   | napr. |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 1 |I014006 |REŠEVALEC   | IV | 0 |   | 14  | 24  |
|  |    |IZ VODE II   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 2 |I014009 |STROJNIK    | IV | 0 |   | 15  | 25  |
|  |    |VLEČNIC IN   |   |   |   |    |    |
|  |    |KROŽNIH    |   |   |   |    |    |
|  |    |ŽIČNIC     |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 3 |I014010 |VZDRŽEVALEC  | IV | 0 |   | 16  | 26  |
|  |    |ŠPORTNE    |   |   |   |    |    |
|  |    |INFRASTRUKTURE |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 4 |I014011 |MLADINSKI   | IV | 0 |   | 15  | 25  |
|  |    |DELAVEC II   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 5 |I015012 |KOPALIŠKI   | V | 0 |   | 19  | 29  |
|  |    |MOJSTER    |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 6 |I015019 |NADZORNIK   | V | 0 |   | 19  | 29  |
|  |    |SMUČIŠČA    |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 7 |I015027 |ORGANIZATOR  | V | 0 |   | 19  | 29  |
|  |    |ŠPORTNIH    |   |   |   |    |    |
|  |    |PROGRAMOV   |   |   |   |    |    |
|  |    |II       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 8 |I015033 |PODROČNI    | V | 0 |   | 18  | 28  |
|  |    |REFERENT    |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 9 |I015034 |REŠEVALEC   | V | 0 |   | 18  | 28  |
|  |    |IZ VODE I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 10 |I015059 |TURISTIČNI   | V | 0 |   | 20  | 30  |
|  |    |ANIMATOR    |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 11 |I015060 |TURISTIČNI   | V | 0 |   | 20  | 30  |
|  |    |INFORMATOR   |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 12 |I015062 |VODJA     | V | 0 |   | 23  | 33  |
|  |    |OBRATOVANJA  |   |   |   |    |    |
|  |    |VLEČNIC IN   |   |   |   |    |    |
|  |    |KROŽNIH    |   |   |   |    |    |
|  |    |ŽIČNIC     |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 13 |I015066 |VZDRŽEVALEC  | V | 0 |   | 20  | 30  |
|  |    |ŠPORTNE    |   |   |   |    |    |
|  |    |INFRASTRUKTURE |   |   |   |    |    |
|  |    |II       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 14 |I015075 |MLADINSKI   | V | 0 |   | 18  | 28  |
|  |    |DELAVEC I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 15 |I015068 |REFERENT ZA  | V | 0 |   | 20  | 30  |
|  |    |DELO Z     |   |   |   |    |    |
|  |    |IZPITNIM    |   |   |   |    |    |
|  |    |GRADIVOM    |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 16 |I016020 |ORGANIZATOR  | VI | 0 |   | 22  | 32  |
|  |    |ŠPORTNIH    |   |   |   |    |    |
|  |    |PROGRAMOV I  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 17 |I016021 |ORGANIZATOR  | VI | 0 |   | 22  | 32  |
|  |    |TURISTIČNEGA  |   |   |   |    |    |
|  |    |VODENJA II   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 18 |I016038 |TURISTIČNI   | VI | 0 |   | 22  | 32  |
|  |    |ANIMATOR II  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 19 |I016039 |TURISTIČNI   | VI | 0 |   | 22  | 32  |
|  |    |INFORMATOR   |   |   |   |    |    |
|  |    |II       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 20 |I016061 |VIŠJI     | VI | 0 |   | 22  | 32  |
|  |    |PODROČNI    |   |   |   |    |    |
|  |    |REFERENT I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 21 |I016062 |VIŠJI     | VI | 0 |   | 21  | 31  |
|  |    |PODROČNI    |   |   |   |    |    |
|  |    |REFERENT II  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 22 |I016043 |VIŠJI     | VI | 0 |   | 19  | 29  |
|  |    |PODROČNI    |   |   |   |    |    |
|  |    |REFERENT    |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 24 |I016058 |KOORDINATOR  | VI | 0 |   | 21  | 31  |
|  |    |MLADINSKIH   |   |   |   |    |    |
|  |    |PROGRAMOV   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 25 |I017052 |ORGANIZATOR  |VII/2| 0 |   | 33  | 43  |
|  |    |AKREDITACIJSKIH|   |   |   |    |    |
|  |    |POSTOPKOV   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 26 |I017053 |ORGANIZATOR  |VII/1| 0 |   | 30  | 40  |
|  |    |TURISTIČNEGA  |   |   |   |    |    |
|  |    |VODENJA I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 27 |I017054 |PODROČNI    |VII/2| 0 |   | 41  | 51  |
|  |    |PODSEKRETAR  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 28 |I017073 |SAMOSTOJNI   |VII/2| 0 |   | 39  | 49  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |ZA ENERGIJO  |   |   |   |    |    |
|  |    |I       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 29 |I017074 |SAMOSTOJNI   |VII/2| 0 |   | 34  | 44  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |ZA ENERGIJO  |   |   |   |    |    |
|  |    |II       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 30 |I017075 |SAMOSTOJNI   |VII/1| 0 |   | 29  | 39  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |ZA ENERGIJO  |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 31 |I017080 |PODROČNI    |VII/2| 0 |   | 44  | 54  |
|  |    |SEKRETAR    |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 32 |I017095 |STROKOVNI   |VII/1| 0 |   | 27  | 37  |
|  |    |SODELAVEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |ZA ENERGIJO  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 33 |I017111 |PODROČNI    |VII/1| 0 |   | 31  | 41  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |I       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 34 |I017112 |PODROČNI    |VII/1| 0 |   | 29  | 39  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |II       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 35 |I017113 |PODROČNI    |VII/1| 0 |   | 28  | 38  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 36 |I017139 |TURISTIČNI   |VII/1| 0 |   | 30  | 40  |
|  |    |ANIMATOR I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 37 |I017140 |TURISTIČNI   |VII/1| 0 |   | 30  | 40  |
|  |    |INFORMATOR   |   |   |   |    |    |
|  |    |I       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 38 |I017155 |VIŠJI     |VII/1| 0 |   | 29  | 39  |
|  |    |STROKOVNI   |   |   |   |    |    |
|  |    |DELAVEC ZA   |   |   |   |    |    |
|  |    |UPRAVLJANJE  |   |   |   |    |    |
|  |    |ŠPORTNE    |   |   |   |    |    |
|  |    |INFRASTRUKTURE |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 39 |I017159 |VIŠJI     |VII/2| 0 |   | 37  | 47  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |PODROČJA I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 40 |I017160 |VIŠJI     |VII/2| 0 |   | 35  | 45  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |PODROČJA II  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 41 |I017161 |VIŠJI     |VII/2| 0 |   | 33  | 43  |
|  |    |SVETOVALEC   |   |   |   |    |    |
|  |    |PODROČJA    |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 42 |I017190 |PREDAVATELJ  |VII/2| 0 |   | 38  | 48  |
|  |    |ŠOLE ZA    |   |   |   |    |    |
|  |    |RAVNATELJE   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 43 |I017191 |VODJA     |VII/1| 0 |   | 28  | 38  |
|  |    |MLADINSKIH   |   |   |   |    |    |
|  |    |PROGRAMOV   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 44 |I017192 |SPECIALIST   |VII/2| 0 |   | 30  | 40  |
|  |    |ZA       |   |   |   |    |    |
|  |    |MLADINSKO   |   |   |   |    |    |
|  |    |DELO      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 45 |I017927 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 43  | 53  |
|  |    |ODDELKA I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 46 |I017928 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 42  | 52  |
|  |    |ODDELKA II   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 47 |I017929 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 41  | 51  |
|  |    |ODDELKA III  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 48 |I017930 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 40  | 50  |
|  |    |ODDELKA IV   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 49 |I017939 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 45  | 55  |
|  |    |SEKTORJA I   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 50 |I017940 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 44  | 54  |
|  |    |SEKTORJA II  |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 51 |I017941 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 43  | 53  |
|  |    |SEKTORJA    |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 52 |I017944 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 40  | 50  |
|  |    |SLUŽBE I    |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 53 |I017945 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 39  | 49  |
|  |    |SLUŽBE II   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 54 |I017946 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 38  | 48  |
|  |    |SLUŽBE III   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 55 |I017954 |VODJA     |VII/2| 0 |   | 34  | 44  |
|  |    |ŠPORTNIH    |   |   |   |    |    |
|  |    |PROGRAMOV   |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 56 |I017953 |VODJA     |VII/1| 0 |   | 34  | 44  |
|  |    |ŠPORTNE    |   |   |   |    |    |
|  |    |INFRASTRUKTURE |   |   |   |    |    |
|  |    |I       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 57 |I017958 |VODJA     |VII/1| 0 |   | 32  | 42  |
|  |    |ŠPORTNE    |   |   |   |    |    |
|  |    |INFRASTRUKTURE |   |   |   |    |    |
|  |    |II       |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
| 58 |I017959 |VODJA     |VII/1| 0 |   | 30  | 40  |
|  |    |ŠPORTNE    |   |   |   |    |    |
|  |    |INFRASTRUKTURE |   |   |   |    |    |
|  |    |III      |   |   |   |    |    |
+----+--------+---------------+-----+-----+------+-------+-------+
Kriterije za uporabo delovnih mest v sistemizacijah javnih agencij določi ministrstvo, pristojno za organizacijo javne uprave.
5. člen
(kriteriji za določitev vodstvenih delovnih mest)
Plačni razred za delovna mesta vodja sektorja, vodja oddelka in vodja službe se določi glede na:
– število zaposlenih, ki so mu podrejeni,
– zahtevnost področja dela,
– sodelovanje z zunanjimi ustanovami doma in v tujini,
– oceno predstojnika.
Pri uvrstitvi v plačne razrede imajo posamezne vsebine naslednjo težo:
– število zaposlenih,
ki so mu podrejeni,       do 30 točk (30%)
– zahtevnost področja dela,   do 25 točk (25%)
– sodelovanje z zunanjimi
ustanovami doma in v tujini,  do 15 točk (15%)
– ocena predstojnika      do 30 točk (30%).
Najvišja možna skupna ocena na podlagi določenih kriterijev je 100 točk.
Posamezni kriteriji, na podlagi katerih se zaposleni razporedijo na delovna mesta vodij in uvrstijo v plačni razred, imajo naslednji vpliv:
Število delovnih mest
3 do 10 zaposlenih            15 točk
10 do 20 zaposlenih           20 točk
nad 20 zaposlenih            30 točk
Zahtevnost področja dela
manj zahtevno              15 točk
zahtevno                 20 točk
zelo zahtevno              25 točk
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
manj pogosto               5 točk
pogosto                 10 točk
stalno                  15 točk
Ocena predstojnika ustanove
Ocena predstojnika je njegova subjektivna ocena zahtevnosti vodstvenega delovnega mesta in ima težo do 30% oziroma do 30 točk.
Zaposleni na vodstvenih delovnih mestih se na podlagi kriterijev, določenih v tem členu, uvrstijo v naslednje plačne razrede:
+-----------------+---------------------+----------------------+
| Število točk  |  Poimenovanje   |  Plačni razred   |
+-----------------+---------------------+----------------------+
|Od 35 do 65   | Vodja oddelka IV  |     40     |
+-----------------+---------------------+----------------------+
|Od 66 do 75   | Vodja oddelka III |     41     |
+-----------------+---------------------+----------------------+
|Od 76 do 85   | Vodja oddelka II  |     42     |
+-----------------+---------------------+----------------------+
|Od 86 do 100   |  Vodja oddelka I  |     43     |
+-----------------+---------------------+----------------------+
+-------------+------------+----------+-------------+------------+
|Število točk |Poimenovanje| Plačni | Poimenovanje|Vodja službe|
|       |      | razred |       |      |
+-------------+------------+----------+-------------+------------+
|Od 35 do 65 |  Vodja  |  43  | Vodja službe|   38   |
|       |sektorja III|     |   III   |      |
+-------------+------------+----------+-------------+------------+
|Od 66 do 85 |  Vodja  |  44  | Vodja službe|   39   |
|       |sektorja II |     |   II   |      |
+-------------+------------+----------+-------------+------------+
|Od 86 do 100 |  Vodja  |  45  | Vodja službe|   40   |
|       | sektorja I |     |   I   |      |
+-------------+------------+----------+-------------+------------+
Plačni razred za delovna mesta vodja športne infrastrukture se določi po naslednjih kriterijih:
+--------------------------------+-----------------------------+
|VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE I | Vodi več kot 20 zaposlenih |
+--------------------------------+-----------------------------+
|VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II | Vodi od 10 do 20 zaposlenih |
+--------------------------------+-----------------------------+
|VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE  | Vodi od 3 do 10 zaposlenih |
|III               |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
7. člen
Za delovna mesta plačne skupine J se za uporabnike proračuna iz te uredbe uporablja praviloma Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08).
8. člen
(način uvrščanja v plačne razrede)
Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
9. člen
Uporabniki proračuna opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor poračunajo ¼ nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 00714-17/2008/9
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-3111-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina