Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1461. Zakon o dopolnitvi Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP-A), stran 3542.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-6
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE (ZDMP-A)
1. člen
V Zakonu o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06) se za 4. členom doda 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Minimalna plača se izredno poveča in za delo, opravljeno od 1. marca 2008 dalje, znaša 566,53 eurov.
Zaposleni oziroma zaposlene so za delo, opravljeno od 1. marca 2008 dalje, upravičeni do poračuna minimalnih plač v skladu s prejšnjim odstavkom.
Izredno povečanje minimalne plače po prvem odstavku tega člena ne posega v izvajanje 2. člena tega zakona.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/06-21/3
Ljubljana, dne 2. aprila 2008
EPA 1979-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti