Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2008 z dne 31. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2008 z dne 31. 1. 2008

Kazalo

333. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 709.

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07 in 120/07) se v prilogi Osnovni seznam podračunov JFP skupine A:
– nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki so navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del A, in
– črta podračun JFP št. 01100-1003194112 »Upravne takse za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (tar. št. 67 iz ZUT)«.
2. člen
Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A, ki je priloga pravilnika in njegov sestavni del, se nadomesti z novim Dopolnilnim seznamom podračunov JFP skupine A, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati dne 1. februarja 2008.
Št. 479-32/2007/15
Ljubljana, dne 25. januarja 2008
EVA 2008-1611-0020
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost