Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4695. Zakon o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-C), stran 14355.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-C)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. novembra 2008.
Št. 003-02-8/2008-5
Ljubljana, dne 19. novembra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O POSLANCIH (ZPos-C)
1. člen
V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če je poslanec izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za ministra, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/08-21/18
Ljubljana, dne 11. novembra 2008
EPA 38-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik