Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2006 z dne 6. 4. 2006

Kazalo

1503. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1C), stran 3757.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. marca 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1C)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03 in 79/04) se v 3. členu pri članici Univerze v Ljubljani, Akademiji za likovno umetnost, spremenita ime in skrajšano ime tako, da se glasita:
»Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Skrajšano ime: UL ALUO«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se na koncu črta pika in dodata besedi »in statutom.«.
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo:
»Dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo, s soglasjem ustanovitelja določi univerza v statutu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza mora najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut. Do uskladitve statuta se uporabljata tretji in četrti odstavek 6. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03 in 79/04).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-15/9
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EPA 692-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost