Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006

Kazalo

644. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila, stran 1540.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o aditivih za živila
1. člen
V Pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 43/04 in 8/05) se v 3. členu besedilo 38. točke spremeni tako, da se glasi:
»38. v prilogah tega pravilnika quantum satis/po potrebi pomeni, da največja dovoljena vsebnost količinsko ni določena. Aditivi se dodajajo v skladu z dobro proizvodno prakso, to je v najnižji možni količini, ki še dosega želeni tehnološki učinek, in pod pogojem, da se ne zavaja potrošnika;«.
2. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »sladila« doda besedilo »za sladkanje hrane in sladila kot namizna sladila«.
3. člen
(1) V prilogi 1 se pri številki aditiva »E 950« pri vrsti živila »Deserti in podobni izdelki« besedilo »Aromatizirani deserti z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja« nadomesti z besedilom »Aromatizirani deserti z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja, proizvedeni na osnovi vode«.
(2) Pri številki aditiva »E 950« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« za besedilom »Sladkorni izdelki na osnovi škroba z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja« doda besedilo:
  »
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
| |Namazi na osnovi kakava, mleka, posušenega sadja ali masti |  1000 mg/kg|
| |z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja|       |
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
                                      «.
(3) Pri številki aditiva »E 954« se pri vrsti živila »Prehranska dopolnila v skladu s predpisom o prehranskih dopolnilih na osnovi vitaminov in/ali mineralov v obliki sirupov ali za zvečenje« za besedilom
  »
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
| |Izdelki iz žit za zajtrk, ki vsebujejo več kot 15% vlaknin |   100 mg/l|
| |in najmanj 20% otrobov z znižano energijsko vrednostjo ali |       |
| |brez dodanega sladkorja                  |       |
+--+-----------------------------------------------------------+-------------+
                                       «
doda naslednje besedilo:
  »
+--------+----------------------------------------+-------------------+
|    |Juhe z znižano energijsko vrednostjo  |      100 mg/l|
+--------+----------------------------------------+-------------------+
                                   «.
(4) Pri številki aditiva »E 959« se pri vrsti živila »Deserti in podobni izdelki« besedilo »Deserti na osnovi z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja« nadomesti z besedilom »Deserti na osnovi masti z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja«.
(5) Pri številki aditiva »E 959« se pri vrsti živila »Sladkorni izdelki« besedilo
  »
+--+---------------------------------------------------+------------------+
| |Konzervirani sadni in               |     100 mg/kg|
| |zelenjavni izdelki z znižano energijsko vrednostjo |         |
+--+---------------------------------------------------+------------------+
| |Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave    |     50 mg/kg|
+--+---------------------------------------------------+------------------+
  «
  nadomesti z naslednjim besedilom:
  »
+--+---------------------------------------------------+------------------+
| |Konzervirani sadni in               |     50 mg/kg|
| |zelenjavni izdelki z znižano energijsko vrednostjo |         |
+--+---------------------------------------------------+------------------+
| |Sladko-kisle konzerve iz sadja in zelenjave    |     100mg/kg|
+--+---------------------------------------------------+------------------+
                                     «.
(6) Pri številki aditiva »E 962« se pri vrsti živila »Deserti in podobni izdelki« besedilo »Deserti na osnovi z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja« nadomesti z besedilom »Deserti na osnovi masti z znižano energijsko vrednostjo ali brez dodanega sladkorja«.
4. člen
V prilogi 5 se v poglavju »3. DRUGI KONZERVANSI« črta besedilo:
  »
+-------+------------+-------------------+----------------+
|E 230 |bifenil,  |Površinska     |    70 mg/kg|
|    |difenil   |obdelava citrusov |        |
+-------+------------+-------------------+----------------+
                             «.
5. člen
Citrusi, ki so površinsko obdelani s konzervansom bifenil, difenil (E 230), in niso v skladu s Pravilnikom o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 43/04 in 8/05), so lahko v prometu do porabe zalog.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-46/2003
Ljubljana, dne 12. januarja 2006
EVA 2005-2311-0263
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost