Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006

Kazalo

635. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka, stran 1528.

Na podlagi 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo in 119/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka
1. člen
V Uredbi o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00 in 66/04; v nadaljnjem besedilu: Uredba) se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Ne glede na ostale določbe drugega poglavja te uredbe o stopnji izobrazbe za vodenje postopkov pred izdajo odločb in odločanje lahko zaposleni, ki so bili v skladu s prehodnimi določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) prevedeni v uradniške nazive, čeprav niso izpolnjevali pogoja izobrazbe, ki je po materialnih določbah Zakona o javnih uslužbencih določena za imenovanje v takšen naziv, vodijo postopek pred izdajo odločbe in odločajo v tistih upravnih postopkih, ki bi jih lahko vodili oziroma v njih odločali, če bi imeli najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot je predpisana za imenovanje v takšen naziv.«.
2. člen
V 13. členu Uredbe se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zaposleni iz 10a. člena te uredbe lahko vodijo postopke pred izdajo odločbe ali odločajo, če opravijo strokovni izpit za takšno stopnjo izobrazbe kot je sicer predpisana za izobrazbo za imenovanje v naziv, v katerega so bili prevedeni.«.
3. člen
16. člen Uredbe se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Zaposleni iz 2. člena te uredbe morajo opraviti izpit v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-2/2006/6
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2005-3111-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti