Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006

Kazalo

634. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 1528.

Na podlagi 21. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
(1) V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05 in 82/05) se v prvem odstavku 14. člena črta druga alinea.
(2) Črta se tretji odstavek.
(3) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Ministrstvo za promet prevzame naloge, uslužbence, pravice proračunske uporabe, prostore, opremo in dokumentacijo Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo.
(2) Prevzem iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti sprememb in dopolnitev akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za promet.
3. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za promet se s to uredbo uskladi najkasneje v enem mesecu od njene uveljavitve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-3/2006/7
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2006-3111-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost