Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2006 z dne 5. 12. 2006

Kazalo

5343. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (OdPDFSP0708), stran 13873.

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije dne 20. novembra 2006 sprejel
O D L O K
o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (OdPDFSP0708)
1. člen
S tem odlokom se določi Program prodaje finančnega in stvarnega premoženja države, namenjenega prodaji ali drugim oblikam razpolaganja v letih 2007 in 2008.
2. člen
Finančno premoženje, namenjeno za prodajo ali druge oblike razpolaganja v letih 2007 in 2008, je določeno v PRILOGI 1: „Program prodaje finančnega premoženja države za leti 2007 in 2008”, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Stvarno premoženje, namenjeno za prodajo ali druge oblike razpolaganja v letih 2007 in 2008, je določeno v PRILOGI 2: „Program prodaje stvarnega premoženja države za leti 2007 in 2008”, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s finančnim in stvarnim premoženjem države, ki so bili začeti na podlagi programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007, se nadaljujejo v letih 2007 in 2008.
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s stvarnim premoženjem, katerih prodaja je bila načrtovana v letih 2004, 2005 in 2006, se lahko nadaljujejo v letu 2007.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05 in 62/06) v delu, ki se nanaša na leto 2006.
6. člen
Ta odlok začne veljati 1. 1. 2007.
Številka: 411-01/05-81/8
Ljubljana, dne 20. novembra 2006
EPA 1096-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost