Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4041. Navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev, na katerih se uporablja tudi tuji jezik, stran 9741.

Na podlagi 24. in 37. člena Zakona o javni rabi slovenščine izdaja minister za kulturo
N A V O D I L O
o načinu izvajanja javnih prireditev, na katerih se uporablja tudi tuji jezik
1. člen
Pri izvajanju kulturnih, strokovnih, izobraževalnih, gospodarskih, športnih, zabavnih in drugih javnih prireditev ali posameznih delov njihovega sporeda se po določbi prvega odstavka 24. člena Zakona o javni rabi slovenščine lahko poleg slovenščine uporablja tudi tuji jezik, če gre za mednarodne prireditve, namenjene predvsem tujim udeležencem.
2. člen
Poimenovanje, napovedovanje in predstavljanje mednarodnih prireditev v slovenski javnosti mora biti vedno na prvem mestu v slovenščini, položaj ter obseg rabe slovenščine in tujega jezika pri samem izvajanju takih prireditev ali njihovih delov pa sta odvisna od stopnje odprtosti prireditve za širšo javnost in od vrste posameznega sporočila v okviru prireditve.
3. člen
(1) Tudi na javnih prireditvah, ki se izvajajo v tujem jeziku, mora biti zagotovljena raba slovenščine vsaj v prirediteljevih pozdravnih besedah in v protokolarnih nagovorih častnih gostov; za prevajanje oziroma tolmačenje teh sporočil je dolžan poskrbeti organizator.
(2) Na mednarodnih prireditvah, ki privabljajo tudi nespecializirane obiskovalce ali računajo na množično prodajanje izdelkov in storitev ali predvidevajo sejemski popust pri cenah ipd., morajo biti oglaševalski letaki, koncertni listi, navodila, predavanja in podobno gradivo na voljo v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih; isto velja za sporočila, podana na zaslonih ali po zvočnikih.
(3) Če je prireditev z mednarodno udeležbo namenjena predvsem poslovnim ljudem oziroma obiskovalcem ožjega strokovnega profila, morajo biti pri vhodu (recepciji) in pri informacijski službi prireditve na voljo splošni podatki o prireditvi tudi v slovenščini (kraj, čas, tematika, spored, udeleženci ipd.), drugo sporazumevanje pa lahko poteka v tujem jeziku oziroma v jezikih, ki jih prireditelj in tuji udeleženci obvladajo.
(4) Če se na prireditvi izvajajo tujejezične vokalne skladbe, je pri morebitnem napovedovanju obvezno prevajanje njihovih naslovov.
3. člen
Pri izvajanju javnih prireditev, namenjenih krajevnemu prebivalstvu občin, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, sta skladno z določbami področnih zakonov v rabi tudi njuna jezika.
4. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/2005/172
Ljubljana, dne 12. oktobra 2005
EVA 2005-3511-0034
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo