Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2672. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum, stran 7454.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti strokovni delavci v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje s Sklepom o sprejemu (post)rehabilitacijskega praktikuma posebnega programa za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 61/01).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98 in 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program ali študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Učitelji
1.1. Učitelji internega izobraževanja
1.1.1. Slovenščina
Učitelj slovenščine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program slovenščine.
1.1.2. Matematika
Učitelj matematike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program matematike.
1.1.3. Spoznavanje naravnega in družbenega okolja
Učitelj spoznavanja naravnega in družbenega okolja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program zgodovine, geografije ali sociologije.
Učitelj spoznavanja naravnega in družbenega okolja je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – DP-FIBO) ali psihologije.
1.1.4. Športna vzgoja
Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program športne vzgoje.
1.2. Učitelji praktičnega izobraževanja
1.2.1. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tehnike, proizvodno-tehnične vzgoje, elektrotehnike, strojništva ali lesarstva,
– izobraževalni program za pridobitev srednje ali srednje strokovne izobrazbe.
1.2.2. Likovni pouk
Učitelj likovnega pouka je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva,
1.2.3. Glasbeni pouk
Učitelj glasbenega pouka je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
2. Vzgojitelji
Vzgojitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer – DP-FIBO).
Vzgojitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program socialne pedagogike.
5. člen
Učitelji in vzgojitelji, morajo imeti ustrezno specialno pedagoško izobrazbo, pridobljeno po ustreznem študijskem programu oziroma ustreznem študijskem programu izpopolnjevanja.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za strokovne delavce v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-4/2004
Ljubljana, dne 10. maja 2004.
EVA 2004-3311-0071
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost