Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1258. Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO, stran 3384.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Vrtnarstvo (VIŠ), 3. oktobra 2003 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše izobrazba, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
4. strokovna informatika
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, strojništva, elektrotehnike, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, strojništva, elektrotehnike, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, strojništva, elektrotehnike, ekonomije ali organizacije dela.
5. organizacija poslovanja v vrtnarstvu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva, ekonomije ali organizacije dela.
6. podjetništvo in trženje v vrtnarstvu
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
7. zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali kmetijstva.
8. varovanje okolja
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, biologije, mikrobiologije, okolja, kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kemije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, biologije, mikrobiologije, okolja, kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kemije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemije ali kmetijstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemije ali kmetijstva.
9. vrtnarska tehnologija
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije, vrtnarstva ali kmetijstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: ZPSI).
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
10. pridelovanje vrtnin
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer agronomija, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
11. pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer agronomija, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
12. pridelovanje drevnine
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdarstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smeri poljedelstvo-vrtnarstvo, sadjarstvo-vinogradništvo ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdarstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smeri poljedelstvo-vrtnarstvo, sadjarstvo-vinogradništvo ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer agronomija, gozdarstva, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
13. zemljemerstvo in priprava terena
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gozdarstva, geodezije ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz gozdarstva ali geodezije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gozdarstva, geodezije ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz gozdarstva ali geodezije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gozdarstva, geodezije ali vrtnarstva.
14. gradiva in parkovna tehnika
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, krajinske arhitekture ali gradbeništva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, krajinske arhitekture ali gradbeništva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali gradbeništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer agronomija, gradbeništva, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
15. zasaditev in vzdrževanje zelenih površin
Predavatelj predmeta je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer agronomija, vrtnarstva ali kmetijstva po ZPSI.
16. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
3. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-6/2004
Ljubljana, dne 10. marca 2004.
EVA 2004-3311-0017
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti