Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2003 z dne 23. 6. 2003

Kazalo

2985. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda "Dom podiplomcev Ljubljana", stran 7129.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“
1. člen
V 15. členu sklepa o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“ (Uradni list RS, št. 18/00 in 60/01) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Podrobneje se način upravljanja nepremičnine iz prejšnjega člena ter pogoji in postopek oddajanja prostorov v tej nepremičnini določijo v aktu, ki ga izda direktor javnega zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.“.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 628-02/2001-5
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
EVA 2003-3311-0149
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik