Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2003 z dne 26. 5. 2003

Kazalo

2420. Uredba o dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago, stran 5753.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu
znižanja ali ukinitve carinskih stopenj
za določeno blago
1. člen
V uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št. 116/02 in 27/03) se v prilogi za besedilom
»8504 40 93  – – – – – polnilniki akumulatorjev
        – – – – – drugi:«
doda besedilo, ki se glasi:
»8504 40 94  – – – – – – usmerniki         3.3«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-17
Ljubljana, dne 15. maja 2003.
EVA 2003-2111-0046
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik