Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2003 z dne 10. 4. 2003

Kazalo

1435. Zakon o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-C), stran 3997.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (ZOFVI-C)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. marca 2003.
Št. 001-22-19/03
Ljubljana, dne 2. aprila 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ORGANIZACIJI
IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-C)
1. člen
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 64/01 in 108/03) se v 81. členu doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva iz državnega proračuna za subvencioniranje prevozov vajencev, dijakov in študentov višjih šol, ki se šolajo v oddaljenosti 5 km ali več od kraja bivanja, se zagotovijo tako, da znaša višina subvencije prevoza največ 70 odstotkov, odvisno od socialnega položaja upravičenca, oddaljenosti od kraja šolanja ter možnosti bivanja v dijaškem oziroma študentskem domu.”.
2. člen
Minister, pristojen za šolstvo, izda v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona podzakonski akt, s katerim določi postopek in kriterije za subvencioniranje prevozov iz prejšnjega člena.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2003.
Št. 411-01/90-16/46
Ljubljana, dne 25. marca 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti