Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7. 9. 2001

Kazalo

3816. Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, stran 7361.

Na podlagi 70. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: vloga).
2. člen
Vloga se vloži na pristojno upravno enoto na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Za opravljanje vsake nove dopolnilne dejavnosti je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote.
3. člen
Vsako spremembo, ki se nanaša na vsebino vloge in prenehanje izvajanja teh dejavnosti, mora nosilec dopolnilne dejavnosti sporočiti pristojni upravni enoti v roku 30 dni od nastanka spremembe.
4. člen
Osebe, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji po zakonu, ki ureja obrt, vložijo vlogo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in tem pravilnikom v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika; tem osebam k vlogi ni potrebno priložiti dokazil o usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-158/01
Ljubljana, dne 18. julija 2001.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
         SEZNAM DEJAVNOSTI, KI PO MNENJU
        STROKOVNE KOMISIJE OBRTNE ZBORNICE
        SLOVENIJE SODIJO V OKVIRE DOMAČE
          OZIROMA UMETNOSTNE OBRTI


1. Lončarstvo (le ročno, na kolovratu ali drugih ročnih tehnikah,
tradicionalno ali sodobno);

2. oblikovanje keramike (sodobno unikatno keramično oblikovanje v
celi paleti tehnik, od raku do porcelana. Izdelki najrazličnejših
dekorativnih namenov itd.);

3. pletarstvo (najrazličnejše vrste šibja, ki rastejo na
Slovenskem; nadalje, pletenje iz koruznega ličja, oblancev /
butarice in drug okras iz oblanja in drugih, za pletarstvo
primernih gradiv, vendar le tistih, ki so produkt domačih
naravnih okolij);

4. tkalstvo (tradicionalno in sodobno, na ročnih lesenih
vodoravnih ali navpičnih statvah, tudi tkanje unikatnih tkanih
izdelkov s sodobnimi orodji);

5. izdelovanje krpank (vendar samo unikatni primerki, torej
umetniške krpanke);

6. ročno pletenje (v poštev pridejo samo unikatni primeri, torej
avtorsko unikatno pletenje in posamezni primeri tovrstnih domačih
obrti, ki se nadaljujejo iz preteklosti, npr. ročno domače
pletenje volnenih nogavic);

7. izdelovanje kvačkanih vezenin (prtiči, razni modni unikatni
dodatki);

8. domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare
suhorobarske dediščine;

9. medičarstvo (izdelovanje unikatnih dekorativnih figuralnih
medenjakov, lecta, malih in dražgoških kruhkov);

10. svečarstvo (nadaljevanje starega klasičnega svečarstva,
uporaba naravnih gradiv);

11. sodobno unikatno oblikovanje iz usnja in usnjenih delov;

12. sedlarstvo (ročno izdelovanje konjskih sedel in komatov z
okrasnim jermenjem);

13. coklarstvo (izdelovanje replik lesenih cokel, ki jih hranijo
naši muzeji in zbirke);

14. umetnostno kovaštvo (unikatno kovani, tradicionalno in
sodobno oblikovani kovaški izdelki; tudi replike dediščine in
kovaštvo za potrebe obnavljanja spomenikov naše dediščine);

15. domače tesarstvo (izdelovanje lesenih preš za grozdje -
tradicionalnih, ne sodobnih, kozolcev, tesarski detajli za
potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t.i.
tesarsko restavratorstvo, izdelovanje tesarskih replik);

16. domače mizarstvo (izdelovanje mizarskih replik dediščine,
mizarsko restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih mizarskih
izdelkov);

17. rezbarstvo (izključno le ročno rezbarstvo, brez uporabe
mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot del restavratorstva in
izdelovanje rezbarskih replik);

18. izdelovanje intarzij (lesne, slamnate, kovinske, kamnite
intarzije, vendar izključno unikatne ali za potrebe ohranjanja
dediščine - restavratorstvo);

19. sodarstvo (domače ročno sodarstvo, kot ena najstarejših panog
domače obrti na Slovenskem);

20. kolarstvo (izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov
in vozov v celoti - kmečkih in kočij);

21. izdelovanje klekljanih čipk (gre lahko le za unikatne ročno
izdelane izdelke);

22. izdelovanje vezenin (razne veziljske tehnologije, npr. križni
vbod, rišelje itd.);

23. piparstvo (npr.: pipe z Gorjuš in drugih okolij);

24. slamnikarstvo (kot sestavina tradicionalnega pletarstva;
izdelki iz slamnatih kit, ponovitve dediščine in sodobno
oblikovanje na tem področju, cekarji, klobuki in drugi izdelki);

25. unikatno poslikavanje tkanin (svilene rute, šali, drugi
unikatni deli obleke, kravate, robčki itd.);

26. unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene (npr.
unikatne kreacije, izdelovanje celot ali le delov narodnih noš);

27. izdelovanje umetnega cvetja (naravna gradiva, papir, vosek,
torej ohranjanje tradicionalnih načinov);

28. kotlarstvo (ročna izdelava bakrenih kotlov za sirjenje in
druge posebne namene);

29. apneničarstvo (žganje apna v klasičnih domačih, gozdnih
apnenicah, največkrat tudi za potrebe varovanja spomenikov
kulturne dediščine in zahtevne prenove);

30. unikatno kamnoseštvo (replike dediščine in unikatnosodobno
kamnoseško oblikovanje);

31. vrvarstvo (domače izdelovanje lanenih in konopnenih vrvi);

32. izdelovanje bičev (pletenje bičev in lesenih viter itd.);

33. izdelovanje maskot (komisija ima zelo stroge kriterije in
upošteva vrhunsko estetsko oblikovalsko raven izdelkov);

34. izdelovanje dekorativnih in okrasnih predmetov, sestavljenih
iz več različnih gradiv, pri katerih so lahko tudi elementi iz
zlata, raznih kamnov in drugih kovin (ročno oblikovani unikatni
avtorski oziroma unikatni izdelki);

35. replike avtorskih izdelkov naših umetnikov, oblikovalcev,
arhitektov po enakih tehnologijah kot originali ali kot njihove
interpretacije v drugih, sodobnih in cenovno sprejemljivih
gradivih;

36. sodobno oblikovani, pogosto tudi sestavljeni izdelki iz
različnih gradiv;

37. replike izdelkov naše dediščine;

38. unikatni steklarski avtorski izdelki (kot replike dediščine
ali kot izdelki konkretnih oblikovalcev - izdelava ročna, s
pihanjem);

39. umetniško brušeni steklarski izdelki;

40. oglarstvo (domače izdelovanje oglja v ogljarskih kopah v
gozdovih, kot ohranjanje te domače obrti);

41. ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov (npr. replike
skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše
dediščine; v to skupino se uvrščajo tudi vrhunski primeri
unikatnih sodobnih poslikav predmetov (lesenih, steklenih,
kovinskih); komisija uporablja v tej skupini zelo stroga in
selektivna merila);

42. sodobno interpretirani izdelki naše dediščine kot
preoblikovanje (re-design) le-teh ali sodobni unikatni izdelki,
ki imajo korenine v dediščini);

43. dekorativno oblikovanje iz testa in drugih novih gradiv (fimo
mase ipd.);

44. ročno izdelane igrače in lutke s posebnim poudarkom na
dediščini (replike) in kakovostnem sodobnem oblikovanju; komisija
sodeluje s komisijo za naziv Dobra igrača;

45. unikatno umetno livarstvo (zlasti izdelovanje replik
bronastih in drugih kovinskih predmetov, ki jih hranijo naši
muzeji ter razne sodobne umetniške interpretacije s pomočjo
ulivanja (nakit, sodobni dekorativni predmeti itd.);

46. ostali unikatni izdelki, ki nastajajo ali kot interpretacije
dediščine ali pod vplivom spoznavanja novih, tudi tujih
ustvarjalnih pristopov in tehnologij v našem kulturnem oziroma
državnem prostoru.


AAA Zlata odličnost