Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3886. Pravilnik o nalogah varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, stran 10148.

Na podlagi 29. člena zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za promet in zveze izdaja
P R A V I L N I K
o nalogah varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik predpisuje naloge varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (v nadaljevanju: svetovalec) in obveznosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: podjetje) pri izvrševanju teh nalog.
II. NALOGE SVETOVALCA
2. člen
Naloge svetovalca so poleg nalog, opredeljenih v 29. členu zakona o prevozu nevarnega blaga, še:
– preverjanje pravilnosti označevanja tovorkov;
– svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanje zahtev zanje;
– preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga;
– natančno usposabljanje vseh zaposlenih in vodenje evidence o tem;
– izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza;
– poizvedba in priprava natančnih poročil o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga;
– izvajanje ustreznih ukrepov za preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov;
– upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, pri izbiri pogodbenih strank;
– preverjanje, ali imajo vsi zaposleni, ki nakladajo, prevažajo ali razkladajo nevarno blago, natančna navodila o delovnih postopkih;
– uvedba ukrepov, s katerimi se poveča zavest o tveganju pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga;
– določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi, da so na vozilu predpisane listine in varnostna oprema;
– določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi varnost pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga;
– priprava letnega poročila, ki mora vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih ter podatke o izrednih dogodkih oziroma nesrečah z nevarnim blagom.
III. NALOGE PODJETIJ
3. člen
Podjetja morajo poskrbeti, da se svetovalci udeležijo predpisanega usposabljanja in pridobijo ustrezno potrdilo.
4. člen
Svetovalec mora ves čas delovnega procesa v podjetju dobivati ustrezne podatke in dokumentacijo o delovnem in drugih procesih, ki je pomembna za opravljanje nalog svetovalcev.
Podjetje mora svetovalcu omogočiti, da se lahko pravočasno opredeli do predlogov sprememb, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga.
5. člen
Svetovalec lahko svoje predloge in mnenja ali celo pomisleke posreduje ustrezni službi, ki odloča v podjetju ali posameznem obratu.
6. člen
Letno poročilo in vsa druga dokumentacija o aktivnostih svetovalca se hranita v podjetju pet let, vodstvo podjetja pa jo mora ob kontroli predložiti pristojnim organom za nadzor.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0212/2-1-226/300-00
Ljubljana, dne 5. septembra 2000.
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti