Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2000 z dne 21. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2000 z dne 21. 9. 2000

Kazalo

3755. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komunala, stran 9937.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komunala
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komunala (VIŠ), 14. aprila 2000 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izobrazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz angleškega ali nemškega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ali gospodarskega inženirstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
4. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike, strojništva, matematike, organizacije dela ali gradbeništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike, strojništva, organizacije dela, matematike ali gradbeništva.
5. varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske javne službe in zakonodaja
Predavatelj predmeta varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske javne službe in zakonodaja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava, geodezije, krajinske arhitekture, gradbeništva ali vodarstva in komunalnega inženirstva oziroma študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz varstva pri delu in požarnega varstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva, geodezije, varstva pri delu, strojništva ali elektrotehnike.
6. sistemi financiranja komunalnega gospodarstva
Predavatelj predmeta sistemi financiranja komunalnega gospodarstva je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije.
7. načrtovanje in urejanje naselij
Predavatelj predmeta načrtovanje in urejanje naselij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz krajinske arhitekture, arhitekture, gradbeništva ali vodarstva in komunalnega inženirstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva, strojništva ali elektrotehnike.
8. vodovod
Predavatelj predmeta vodovod je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz vodarstva in komunalnega inženirstva, gradbeništva ali strojništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva ali strojništva.
9. kanalizacija
Predavatelj predmeta kanalizacija je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz vodarstva in komunalnega inženirstva ali gradbeništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva ali strojništva.
10. gospodarjenje s komunalnimi odpadki
Predavatelj predmeta gospodarjenje s komunalnimi odpadki je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, kemijske tehnologije, strojništva ali gradbeništva.
11. komunalna energetika
Predavatelj predmeta komunalna energetika je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz strojništva ali elektrotehnike.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva, elektroenergetike ali elektrotehnike.
12. kabelski sistemi in telekomunikacije
Predavatelj predmeta kabelski sistemi in telekomunikacije je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike ali elektrotehnike.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronike.
13. javna razsvetljava
Predavatelj predmeta javna razsvetljava je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike ali elektronike.
14. prometne in zelene površine
Predavatelj predmeta prometne in zelene površine je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, gradbeništva ali krajinske arhitekture.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva, tehnologije prometa ali prometa.
15. zimska služba
Predavatelj predmeta zimska služba je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva ali gradbeništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemijske tehnologije, gradbeništva ali strojništva.
16. komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah
Predavatelj predmeta komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva, vodarstva in komunalnega inženirstva ali strojništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva ali strojništva.
17. gospodarjenje z odpadki v gospodarskih družbah
Predavatelj predmeta gospodarjenje z odpadki v gospodarskih družbah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva, komunale, gradbeništva ali kemijske tehnologije.
18. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz gradbeništva, strojništva ali organizacije dela.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0146/2000
Ljubljana, dne 4. septembra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost