Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2000 z dne 24. 5. 2000

Kazalo

1992. Odredba o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, stran 5809.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
1. člen
Ta odredba določa smer strokovne izobrazbe, ki jo morajo (ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev) imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah.
2. člen
V tej odredbi je kot smer strokovne izobrazbe določen študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni listi RS, št. 47/98), za knjižničarje pa še študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
1. Učitelj
1.1 Klavir
Učitelj klavirja je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz klavirja.
Učitelja klavirja je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz orgel in je pred tem končal klavir v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modul petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike in je pred tem končal klavir v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
1.2 Orgle
Učitelj orgel je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz orgel.
1.3 Harmonika
Učitelj harmonike je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz harmonike.
Učitelj harmonike je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali kateregakoli instrumenta in je pred tem končal harmoniko v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument glasbene smeri umetniške gimnazije.
– kdor je končal harmoniko v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument glasbene smeri umetniške gimnazije.
1.4 Violina
Učitelj violine je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz violine.
Učitelj violine je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz viole.
1.5 Viola
Učitelj viole je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz viole.
Učitelj viole je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz violine.
1.6 Violončelo
Učitelj violončela je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz violončela.
1.7 Kontrabas
Učitelj kontrabasa je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kontrabasa.
1.8 Harfa
Učitelj harfe je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz harfe.
1.9 Kitara
Učitelj kitare je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kitare.
1.10 Kljunasta flavta (Blokflavta)
Učitelj kljunaste flavte (blokflavte) je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz: kljunaste flavte (blokflavte), flavte, klarineta, oboe, fagota ali saksofona.
Učitelj kljunaste flavte (blokflavte) je lahko tudi,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni glasbeni študijski program in je pred tem končal flavto, klarinet, oboo, fagot ali saksofon v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
1.11 Flavta
Učitelj flavte je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz flavte.
1.12 Klarinet
Učitelj klarineta je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz klarineta.
Učitelj klarineta je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz saksofona in je pred tem končal klarinet v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
1.13 Oboa
Učitelj oboe je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz oboe.
1.14 Fagot
Učitelj fagota je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz fagota.
1.15 Saksofon
Učitelj saksofona je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz saksofona.
Učitelj saksofona je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz klarineta in je pred tem končal saksofon v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
1.16 Rog
Učitelj roga je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz roga.
Učitelj roga je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz trobente ali tube.
1.17 Trobenta
Učitelj trobente je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz trobente.
Učitelj trobente je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz roga ali tube.
1.18 Pozavna
Učitelj pozavne je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz pozavne.
Učitelj pozavne je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz tube in je pred tem končal pozavno v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije.
1.19 Tuba in druga trobila
Učitelj tube in drugih trobil je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz tube.
Učitelj tube in drugih trobil je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz trobente ali roga.
1.20 Tolkala
Učitelj tolkal je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz tolkal.
1.21 Petje
Učitelj petja je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz petja.
1.22 Nauk o glasbi
Učitelj nauka o glasbi je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj nauka o glasbi je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije, glasbene teorije ali dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program muzikologije in je pred tem končal glasbeno splošno smer po srednješolskem programu glasba oziroma A-glasbeni stavek glasbene gimnazije ali modul glasbeni stavek glasbene smeri umetniške gimnazije.
1.23 Mala glasbena šola
Učitelj male glasbene šole je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj male glasbene šole je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije, glasbene teorije ali dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program muzikologije in je pred tem končal glasbeno splošno smer po srednješolskem programu glasba oziroma A-glasbeni stavek glasbene gimnazije ali modul glasbeni stavek glasbene smeri umetniške gimnazije.
1.24 Pripravnica
Učitelj pripravnice je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj pripravnice je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije, glasbene teorije ali dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program muzikologije in je pred tem končal glasbeno splošno smer po srednješolskem programu glasba oziroma A-glasbeni stavek glasbene gimnazije ali modul glasbeni stavek glasbene smeri umetniške gimnazije.
1.25 Komorna igra
Učitelj komorne igre je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz petja ali kateregakoli instrumenta,
1.26 Orkester
a) Godalni orkester glasbene šole lahko vodi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz violine, viole, violončela ali kontrabasa,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja.
b) Pihalni orkester glasbene šole lahko vodi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz flavte, klarineta, oboe, fagota, saksofona, roga, trobente, pozavne ali tube,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja.
c) Simfonični orkester glasbene šole lahko vodi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kateregakoli instrumenta,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz dirigiranja.
č) Harmonikarski orkester glasbene šole lahko vodi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz harmonike ali dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali kateregakoli instrumenta in je pred tem končal harmoniko v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument glasbene smeri umetniške gimnazije.
– kdor je končal harmoniko v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument glasbene smeri umetniške gimnazije.
1.27 Balet
Učitelj baleta je lahko,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modul balet plesne smeri umetniške gimnazije,
– kdor je končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modul balet plesne smeri umetniške gimnazije.
1.28 Sodobni ples
Učitelj sodobnega plesa je lahko,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modula sodobni ples oziroma balet plesne smeri umetniške gimnazije,
– kdor je končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modula sodobni ples oziroma balet plesne smeri umetniške gimnazije,
1.29 Stilni plesi
Učitelj stilnih plesov je lahko,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modul balet plesne smeri umetniške gimnazije,
– kdor je končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modul balet plesne smeri umetniške gimnazije.
2. Korepetitor
2.1 Korepetitor petja in instrumenta
Korepetitor petja in instrumenta je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz klavirja.
Korepetitor petja in instrumenta je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz orgel, kompozicije, glasbene teorije, dirigiranja, glasbene pedagogike ali muzikologije in je pred tem končal klavir v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije,
2.2 Korepetitor plesa
Korepetitor plesa je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz klavirja.
Korepetitor plesa je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz orgel, kompozicije, glasbene teorije, dirigiranja, glasbene pedagogike ali muzikologije in je pred tem končal klavir v smeri petje, instrument po srednješolskem programu glasba oziroma glasbene gimnazije ali v modulu petje, instrument v glasbeni smeri umetniške gimnazije,
3. Knjižničar
Knjižničar je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz bibliotekarstva,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v glasbeni šoli in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
4. člen
Učitelji, korepetitorji in knjižničarji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali s predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti za tiste predmete, ki jih našteva ta odredba, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost tudi po uveljavitvi te odredbe.
5. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustrezne smeri.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2000 dalje.
Št. 011-44/00
Ljubljana, dne 9. maja 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Pavel Zgaga l. r.

AAA Zlata odličnost