Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4768. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa, stran 11728.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
1. člen
Za reprezentativni trg govejega mesa se štejejo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 4.000 glav govedi starejših od 6 mesecev.
Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do srede do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja cene in količine govejih klavnih trupov oziroma polovic iz predhodnega tedna.
Cene iz prejšnjega odstavka so cene, ki jih klavnice plačajo dobavitelju goveda v SIT/100 kg klavne mase, brez DDV, in sicer za trupe oziroma polovice, ki so ocenjeni in razvrščeni v kategorije in razrede, navedene na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te odredbe. V cene se ne smejo vključiti premije oziroma druge podpore, ki jih klavnica uveljavlja za dobavitelje.
Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov oziroma polovic, ki je enaka masi toplih trupov oziroma polovic zmanjšana za 2%. Trupi oziroma polovice morajo biti obdelani v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji.
Klavnice posredujejo podatke iz tega člena preko interneta.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-174/00
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.