Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4767. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov, stran 11726.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
1. člen
Mlekarne, ki letno odkupijo več kot 5.000 ton mleka, vsak teden do srede do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene, brez DDV ter količine za v predhodnem tednu prodane mlečne izdelke v Republiki Sloveniji, ki so navedeni na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te odredbe.
Mlekarne iz prejšnjega odstavka morajo do 10. v tekočem mesecu za pretekli mesec posredovati agenciji podatke o količinah odkupljenega mleka, o povprečni vsebnosti maščobe in beljakovin, o številu mikroorganizmov in somatskih celic, ter o odkupnih cenah mleka, brez DDV, na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te odredbe.
Mlekarne posredujejo podatke iz tega člena preko interneta.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2001.
Št. 321-173/00
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.