Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4715. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije, stran 11667.

Na podlagi 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 36. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Zdravniške zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) se tretja alinea prvega odstavka 7. člena spremeni tako, da glasi:
“– izvršilni odbor zbornice z dvema podpredsednikoma zbornice, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdravstvo, posameznimi odbori in svetom za izobraževanje zdravnikov;”.
2. člen
Prva alinea prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da glasi:
“– na predlog predsednika zbornice imenuje generalnega sekretarja in izmed članov izvršilnega odbora dva podpredsednika zbornice, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdravstvo;”.
3. člen
Druga alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“– dva podpredsednika zbornice, ki nadomeščata predsednika zbornice v času njegove odsotnosti in v skladu z njegovimi pooblastili vodita delo izvršilnega odbora;”.
Peta alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da glasi:
“– predsednik odbora za zobozdravstvo, ki je hkrati eden od podpredsednikov zbornice;”.
4. člen
27. člen se dopolni z novo, petnajsto alineo, ki glasi:
“– pravilnik o delu odbora za zobozdravstvo;”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina zbornice.
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik
Skupščine Zdravniške
zbornice Slovenije