Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4699. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce, stran 11627.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce
1. člen
(vsebina odredbe)
Ta odredba določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce.
2. člen
(smer izobrazbe)
V tej odredbi smer izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98).
3. člen
(učitelji)
Učitelj v programu Slovenščina za tujce je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo.
4. člen
(vodja jezikovnega izobraževanja)
Vodja jezikovnega izobraževanja v programu Slovenščina za tujce je lahko, kdor si je pridobil smer izobrazbe, kot je s to odredbo določena za učitelje.
5. člen
(posebnosti)
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti iz slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati kadrovski pogoji, ki jih je za izvajanje programa Slovenščina za hrvaško/srbsko govoreče sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 15. 10. 1992
7. člen
(veljavnost odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-0252/2000
Ljubljana, dne 12. septembra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport