Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4698. Odredba o izobraževalnem progamu za odrasle Slovenščina za tujce, stran 11627.

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o izobraževalnem progamu za odrasle Slovenščina za tujce
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program za odrasle Slovenščina za tujce, katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih na 12. seji dne 28. 6. 2000.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno veljaven.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati program Slovenščina za hrvaško/srbsko govoreče, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 15. 10. 1992 in Standardi znanja slovenščine kot tujega jezika, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 17. 12. 1992.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-0236/2000
Ljubljana, dne 12. septembra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport