Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4695. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno, stran 11625.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno, št. 10-05/97 z dne 27. 10. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno je izdelan v treh izvodih za 5749,44 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občini Ljubno, oziroma v katastrskih občinah Ter, Primož pri Ljubnem, Savina in Radmirje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubno, Cesta v Rastke 60, Ljubno, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10/6-99
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.