Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999

Kazalo

4396. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami, stran 13710.

Na podlagi 21. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94), 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) in drugega odstavka 113. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
1. člen
V 3. členu uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami (Uradni list RS, št. 70/95) se drugi odstavek nadomesti z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se glasijo:
“Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma zlasti zaradi kadrovskih potreb lahko dodeljujejo službena stanovanja tudi drugim delavcem Ministrstva za obrambo, ki niso pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma ne opravljajo vojaške službe ali službe, ki se v skladu z zakonom organizira po načelih, ki so predpisana za Slovensko vojsko, vendar le višjim upravnim delavcem in le v primeru, če se jim službeno stanovanje ne more dodeliti po predpisih, ki veljajo za druge delavce državne uprave. Minister za obrambo enkrat letno o dodelitvi teh stanovanj poroča Vladi Republike Slovenije.
Stanovanjska vprašanja delavcev in funkcionarjev Ministrstva za obrambo, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjih dveh odstavkov, se rešujejo v skladu s predpisi, ki urejajo reševanje stanovanjskih vprašanj za delavce v državni upravi oziroma funkcionarjev.
Minister za obrambo lahko določeno število stanovanj iz vojaškega stanovanjskega sklada dodeli Generalštabu Slovenske vojske oziroma tistim organizacijskim enotam Ministrstva za obrambo, ki ta stanovanja potrebujejo za opravljanje njihove redne dejavnosti. Ta stanovanja se lahko uporabljajo izključno za izvajanje redne dejavnosti organizacijske enote, ki so ji stanovanja dodeljena.”.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 830-04/99-1
Ljubljana, dne 11. novembra 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost