Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1992 z dne 10. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1992 z dne 10. 6. 1992

Kazalo

1440. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih, stran 2030.

Na podlagi 2: do 9. in 11. do 13. točke sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91-I) Ministrstvo za pravosodje in upravo objavlja
znesek povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih
Za mesec junij 1992 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 4.120 SLT;
– študentom 8.436 SLT;
2. regres za letni dopust za leto 1992 18.500 SLT bruto;
3. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 9.983 SLT;
– za 20 let delovne dobe 14.974 SLT;
– za 30 let delovne dobe 19.966 SLT;
4. solidarnostne pomoči 19.966 SLT;
5. regres za prehrano med delom 3.278 SLT;
6. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 570 SLT;
– 8 do 12 ur 819 SLT;
– nad 12 ur 1.639 SLT;
7. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 1.432 SLT;
– brez računa 492 SLT;
8. kilometrina 16,59 SLT;
9. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 8,30 SLT;
10. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 5.900 SLT;
– povračilo stroškov prehrane 7.211 SLT;
11. terenski dodatek 344 SLT.
Št. 006-15/91
Ljubljana, dne 26. maja 1992.
Minister za pravosodje
in upravo
Miha Kozinc l. r.

AAA Zlata odličnost