Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, stran 6929.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 in 7/07), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB-1) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 in Občinski svet Občine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/04, 80/05 in 60/07).
2. člen
Spremeni se šesti odstavek 13. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavoda, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02800-3/3/96
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 612-02/2007
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti