Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

973. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig, stran 3194.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07), 45/08 in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07 in 18/08) je Občinski svet Občine Ig na 22. redni seji dne 10. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig
V Občinsko volilno komisijo Občine Ig za obdobje 2010 – 2014 se imenuje:
– za predsednika: Molan Franc, Golo 151, 1292 Ig
– za namestnika predsednika: Kovačič Igor, Barjanska ulica 16, 1292 Ig
– za članico: Močan Barbara, Zapotok 40h, 1292 Ig
– za namestnika članice: Jakopin Boris, Govekarjeva cesta 38, 1292 Ig
– za člana: Čuden Uroš, Iška Loka 18, 1292 Ig
– za namestnico člana: Škulj Marija, Iška vas 34, 1292 Ig
– za člana: Tancek Janez, Vrbljene 20, 1292 Ig
– za namestnika člana: Toni Gregor, Ljubljanska cesta 15, 1292 Ig.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041/001/2010-341
Ig, dne 10. marca 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.